Trang chủ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP DỆT MAY HÀ NỘI
TRUNG TÂM ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG

Rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch Đảm bảo chất lượng, học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 - nhiệm vụ không thể thiếu ở các đơn vị tại trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội

Ngày đăng: 02:10 - 06/03/2018 Lượt xem: 1.062
Rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong kế hoạch Đảm bảo chất lượng, học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 - nhiệm vụ không thể thiếu ở các đơn vị tại trường Đại học công nghiệp Dệt may Hà Nội
 
Ngày 5/2/2018, Trung tâm Đảm bảo chất lượng chủ trì kế hoạch ra soát các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch Đảm bảo chất lượng, học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 nhằm đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ 1, phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng và tự đánh giá trong nhà trường.

Căn cứ vào kế hoạch số 1268/KH-ĐHCNDMHN ban hành ngày 21/9/2017 về thực hiện các nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng giáo dục tại trường Đại học công nghiệp Dệt May Hà Nội trong năm học 2017 – 2018; thực hiện kết luận giao ban của hiệu trưởng về việc xây dựng báo cáo rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.

Các đơn vị thực hiện nhiệm vụ rà soát, báo cáo và đã gửi về trung tâm Đảm bảo chất lượng, đơn vị chủ trì tiến hành tổng hợp thống kê các nhiệm vụ theo kế hoạch đảm bảo chất lượng đã ban hành.

Việc thực hiện tiến độ rà soát, báo cáo là nguồn minh chứng quan trọng phục vụ hữu ích cho công tác kiểm định chất lượng nhà trường đang từng bước thực hiện để tiến tới đạt tiêu chuẩn giáo dục theo tinh thần trường đại học tự chủ năng động, sáng tạo và hội nhập.
Trung Nguyễn

© Bản quyền 2017 thuộc về Trường Đại học công nghiệp dệt may Hà Nội.
Online: 80 Tổng truy cập: 19.063.657